به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی،به مناسبت گرامی داشت دهه فجر:مراسم اختتامیه جام بین پایگاهی شهر حاجیلار با  حضور فرمانده حوزه شهدای حاجیلار  و مسئولین شهرستانی برگزار گردید. که در نهایت از تیم های برتر پایگاهی با اهداء جایزه تقدیر به عمل آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی،به مناسبت گرامی داشت دهه فجر:مراسم اختتامیه جام بین پایگاهی شهر حاجیلار با  حضور فرمانده حوزه شهدای حاجیلار  و مسئولین شهرستانی برگزار گردید. که در نهایت از تیم های برتر پایگاهی با اهداء جایزه تقدیر به عمل آمد.