مردم شهرستان ماکو با حضور پرشور خود بر سر صندوق های رای در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شهرستان های ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت به نامزد تایید شده خود رای اعتماد دادند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء ؛ مردم شهرستان ماکو با حضور پرشور خود بر سر صندوق های رای در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شهرستان های ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت به نامزد تایید شده خود رای اعتماد دادند .

شهرستان ماکو با ۶۱ شعبه و بخش بازرگان با ۱۹ شعبه اقدام به اخذ ارای مردم نمودند .

لازم به ذکر می باشد تعداد ۱۵ نفر نامزد تایید شده در حوزه انتخابیه شهرستان های ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت با یکدیگر به رقابت می پردازند .