به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛با حضور و سخنرانی سرهنگ پاسدار مجید زینال زاده جانشین فرماندهی و همزمان با برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج مهندسین کشاورزی،مراسم گرامیداشت روز مهندس در محل اداره جهاد کشاورزی چایپاره برگزار شده و از مهندسان فعال شهرستان چایپاره و مسئول بسیج مهندسی ناحیه چایپاره با اهداء […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی؛با حضور و سخنرانی سرهنگ پاسدار مجید زینال زاده جانشین فرماندهی و همزمان با برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج مهندسین کشاورزی،مراسم گرامیداشت روز مهندس در محل اداره جهاد کشاورزی چایپاره برگزار شده و از مهندسان فعال شهرستان چایپاره و مسئول بسیج مهندسی ناحیه چایپاره با اهداء لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.