صبح امروز همزمان با سراسر کشور و در راستای مبارزه با کرونا ویروس اجرای رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی شهدای مدافع سلامت به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ و با بکارگیری ۲۰۰ نفر از بسیجیان این شهرستان و همکاری شبکه بهداشت و درمان بهداشت و شهرداری با حضور امام جمعه ،فرماندار […]

صبح امروز همزمان با سراسر کشور و در راستای مبارزه با کرونا ویروس اجرای رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی شهدای مدافع سلامت به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ و با بکارگیری ۲۰۰ نفر از بسیجیان این شهرستان و همکاری شبکه بهداشت و درمان بهداشت و شهرداری با حضور امام جمعه ،فرماندار و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ در این شهرستان برگزار شد.

گفتنی است این عملیات طی ۹ روز برگزار و تمامی خیابانها،کوچه ها و درب منازل ضدعفونی خواهد گشت.