به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء ؛ فرمانده سپاه سردشت با اشاره به تداوم رزمایش دفاع بیولوژیک در شهرستان سردشت از گندزدایی و ضد عفونی روستاها و شهرهای سردشت ، ربط ، نلاس ، میرآباد وبیوران خبر داد و افزود : سعی بر آن است که تا زمان اتمام رزمایش عموم روستاها و […]

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء ؛ فرمانده سپاه سردشت با اشاره به تداوم رزمایش دفاع بیولوژیک در شهرستان سردشت از گندزدایی و ضد عفونی روستاها و شهرهای سردشت ، ربط ، نلاس ، میرآباد وبیوران خبر داد و افزود : سعی بر آن است که تا زمان اتمام رزمایش عموم روستاها و نقاط عمومی شهرها با استفاده از ظرفیت و امکانات بسیج و سپاه ضدعفونی و گند زدایی گردد .
سرهنگ محمدی اصل ادامه داد : همزمان با ضدعفونی معابر ، توزیع ماسک و دستکش نیز در بین شهروندان در دستور کار قرار گرفته است .
انتهای پیام /