12

فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت با حضور در روستاهای محروم از ۲ خانه محروم بازدید و قول مساعدت داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهداء آذربایجان غربی، فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت با حضور در روستاهای محروم از ۲ خانه محروم بازدید و قول مساعدت داد.
سرهنگ پاسدار یوسفی در حاشیه این دیدار به خبرنگار سپاه شهداء آذربایجان غربی گفت: در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری و رفع محرومیت از ۲ خانه محروم بازدید و سرکشی به عمل آمد.
وی تصریح کرد: برای یک مورد از خانه های محروم تصمیم گرفته شد گروه جهادی حوزه شهید اکبری در منطقه حاضر و نسبت به تکمیل آن اقدام کند و در ضمن قول مساعدت برای ساخت سرویس بهداشتی نیز داده شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت افزود: در خصوص بازدید دوم نیز تصمیم بر تکمیل ساختمان فرد مورد نظر گرفته شد.

انتهای پیام/