در قالب رزمایش کمک مومنانه و مواسات و همدلی، بسته های معیشتی برای اقشار آسیب پذیر از کرونا در میاندوآب تهیه و توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه شهدا، در این مرحله از رزمایش کمک مومنانه و حرکت خداپسندانه به تعداد یک هزار و ۷۰۰ هزار بسته، دو هزار بسته توسط فرمانداری، ۶۰۰ بسته از طریق خیرین و ۱۰۰ بسته توسط تشکل های مردم نهاد تهیه و توزیع می شود که در زیر گزارش تصویری از تهیه و آماده سازی بسته های معیشتی برای اقشار آسیب پذیر از کرونا در میاندوآب را مشاهده می کنید.

baste maishati (1) baste maishati (2) baste maishati (3) baste maishati (4) baste maishati (5) baste maishati (6) baste maishati (7) baste maishati (8) baste maishati (9) baste maishati (10) baste maishati (11) baste maishati (12) baste maishati (13) baste maishati (14) baste maishati (15) baste maishati (16) baste maishati (18)

انتهای پیام/