چهارشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٥
اخبار > پارک های علم و فناوری و مراکز رشد نقش اصلی را در اقتصاد دانش بنیان بازی می کنند


کارگروه اقتصاد و مدیریت

کارگروه اقتصاد و مدیریت معاونت بسیج علمی؛

پارک های علم و فناوری و مراکز رشد نقش اصلی را در اقتصاد دانش بنیان بازی می کنند

در ادامه بررسی الزامات گذر از اقتصاد سنتی متکی به محصول به اقتصاد دانش بنیان در کارگروه اقتصاد و مدیریت معاونت بسیج علمی، نقش پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در توسعه اقتصاد دانش بنیان بررسی گردید.

   

به گزارش خبرنگار معاونت بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه شهداء استان آذربایجان غربی؛ کارگروه اقتصاد و مدیریت معاونت بسیج علمی در مورخه 14/07/95 تشکیل جلسه داد. ماموریت اصلی این کارگروه بررسی و شفاف سازی ملزومات گذر از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان و نقش دانش در اقتصاد مقاومتی است.

شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط کارآفرین به دلیل برخورداری از ارزش افزوده بالا تاثیر زیادی بر اقتصاد دانش بنیان دارند ولی به علت حجم کوچکشان سهم آنها در اقتصاد مقاومتی کم بوده و تنها راه غلبه بر این ضعف افزایش تعداد این کسب و کارهاست.

شهرک های صنعتی به دلیل ساختارشان به تدریج جایگاه خود را در اقتصاد دانش بنیان از دست داده و پارک های علم و فناوری و مراکز رشد جایگزین آنها می شوند. این پارک ها و مراکز می توانند در تحقق و شکل گیری شرکت های دانش بنیان نقش تاثیرگذاری داشته باشند.

 

با توجه به جایگاه ویژه دانش و شرکت های دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی، در حال حاضر تنها 2000 شرکت دانش بنیان، یعنی چیزی در حدود ده درصد اهداف برنامه ششم توسعه در کشور مشغول فعالیت هستند. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد که تعدد مراکز رشد در کشورهای توسعه یافته و به دنبال آن افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان موجب افزایش میزان تولید ناخالص ملی و مجموع فعالیت کارآفرینی این کشورها شده است.

تاریخ مخابره: 1395/07/17  |  زمان: ١٣:٢٤  | شماره خبر: ٢٦٤٩٥٨  

 

خروج