شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٥
بسیج جامعه پزشکی
همایش اساتید بسیجی
برگزاری مجمع دوسالانه وهمایش اساتید بسیج جامعه پزشکی
مجمع دوسالانه وهمایش اساتید بسیج جامعه پزشکی در تهران برگزارشد.
بیانیه
حماسه 9دی
بیانیه سازمان بسیج جامعه پزشکی استان آذربایجان غربی به مناسبت حماسه9دی
کارگروه دامپزشکی معاونت بسیج علمی:
شیوع جدید تب برفکی موجب کشتارهای گله ای اخیر در دام ها شده است
بررسی و واکاوی علل شیوع تب برفکی دستور کار جلسه کارگروه دامپزشکی معاونت بسیج علمی، پژوهشی و فنّاوری سپاه شهداء را تشکیل می دهد.
کارگروه اقتصاد و مدیریت
کارگروه اقتصاد و مدیریت معاونت بسیج علمی؛
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد نقش اصلی را در اقتصاد دانش بنیان بازی می کنند
در ادامه بررسی الزامات گذر از اقتصاد سنتی متکی به محصول به اقتصاد دانش بنیان در کارگروه اقتصاد و مدیریت معاونت بسیج علمی، نقش پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در توسعه اقتصاد دانش بنیان بررسی گردید.
هفته دفاع مقدس
برنامه های بسیج جامعه پزشکی درهفته دفاع مقدس
اعلام برنامه های سازمان بسیج جامعه پزشکی استان آذربایجان غربی بمناسبت هفته دفاع مقدس

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>