دوشنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٥
بسیج کارمندان

چهارمين جلسه شوراي امربه معروف ونهي ازمنكرسازمان بسيج كارمندان سپاه شهدااستان برگزارگرديد.
چهارمين جلسه شوراي امربه معروف ونهي ازمنكرسازمان بسيج كارمندان سپاه شهدااستان برگزارگرديد.

چهارمين جلسه شوراي عالي بسيج كارمندان سپاه شهداء پيرامون اقتصاد مقاومتي برگزار شد
چهارمين جلسه شوراي عالي بسيج كارمندان سپاه شهدااستان پيرامون اقتصاد مقاومتي برگزارگرديد.

مسئول بسیج کارمندان از پايگاه شهيد پوررشيد سازمان پاركها و فضاي سبز بازدید کرد
بازديد از پايگاه شهيد پوررشيد سازمان پاركها و فضاي سبز توسط حوزه 9 شهيد باهنر ادارات اروميه انجام شد .

برگزاری حلقات سرگروه های صالحین در بسیج کارمندان استان
حلقه صالحین سرگروه های حوزه 2 شهید باباساعی ادارات استان آ.غربی برگزارگردید.
با حضور فرمانده محترم حوزه 9 و اعضاي شوراي حوزه/
مراسم عزاداري شهادت امام جعفر صادق (ع) در حوزه 9 شهيد با هنر اروميه برگزار شد
مراسم عزاداري شهادت امام جعفر صادق (ع) در حوزه 9 شهيد با هنر اروميه با حضور فرمانده محترم حوزه 9 و اعضاي شوراي حوزه برگزار شد .

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>