شنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٥
بسیج حقوقدانان
کانون بسیج حقوقدانان شهدای گمنام ارومیه
جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر برادران بسیجی حقوقدان برگزار شد
در محل کانون بسیج حقوقدانان شهدای گمنام ارومیه ، جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر برادران بسیجی حقوقدان اعضای کانون برگزار شد .
کانون بسیج حقوقدانان شهدای گمنام ارومیه
مجمع قشر بسیج حقوقدانان شهدای گمنام ارومیه برگزار شد.
مجمع قشر بسیج حقوقدانان در کانون شهدای گمنام ارومیه با موضوع حقوق بشر اسلامی و حفظ کرامت انسانی برگزار شد .
کانون بسیج حقوقدانان شهید زمانلو- شهرستان خوی
مشاوره حقوقی به بسیجیان و سایر اقشار
مشاوره حقوقی رایگان به بسیجیان و سایر اقشار از سوی کانون بسیج حقوقدانان شهید زمانلو ارائه می گردد.
کانون بسیج حقوقدانان شهید زمانلو شهرستان خوی
جلسه تفسیر قرآن مجید خواهران بسیجی حقوقدان
جلسه تفسیر قسمتی از آیه های سوره حجرات با حضور بسیجیان خواهر اعضای کانون بسیج حقوقدانان شهید زمانلو خوی برگزار شد.
کانون بسیج حقوقدانان شهید زمانلو شهرستان خوی
جلسه تفسیر قرآن مجید
جلسه تفسیر قسمتی از آیه های سوره حجرات قرآن کریم با حضور بسیجیان برادر اعضای کانون بسیج حقوقدانان شهید زمانلو خوی برگزار شد.

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>