دوشنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٥
بسیج کارمندان

دومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان بسیج کارمندان سپاه شهداء برگزار شد .
دومین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان بسیج کارمندان سپاه شهداء برگزار شد .

شورای عالی بسیج کارمندان سپاه شهداء استان آذربایجانغربی برگزار شد .
شورای عالی بسیج کارمندان سپاه شهداء استان آذربایجانغربی در تاریخ95/2/7 با موضوع بررسی راهکارهای عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در ادارات و سازمانهای دولتی استان برگزار گردید.

تجلیل از مسئول کاروان راهیان نور دانشگاه علوم پزشکی
از مسئول کاروان راهیان نور دانشگاه علوم پزشکی با حضور مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه شهداء تجلیل شد.

جلسه شوراي امربه معروف ونهي ازمنكرسازمان بسيج كارمندان سپاه شهدا
جلسه شوراي امربه معروف ونهي ازمنكرسازمان بسيج كارمندان سپاه شهدااستان برگزار شد.

مدیر جدید شعب بانک مسکن استان آذربایجانغربی معرفی شد
غلامرضا زنده طلب به عنوان مدیر جدید شعب بانک مسکن استان آذربایجانغربی منصوب شد.

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>