دوشنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٥
ناحیه بسیج سپاه شوط

آیا حقوق شهروندی همان حقوق بشر غرب است؟
حلقه مربیان با حضور 15 تن از مربیان و فرمانده ناحیه سپاه شوط با محوریت موضوع پیامک ریاست جمهوری و تحلیل آن برگزار شد.

آموزش جانشینان واحدهای مقاومت پویندگان در شوط
حتی نیم درصد هم برای اعتیاد دانش آموزان آمار بسیار بالایی است و این آمار باید صفر شود و این وظیفه ی مسئولین و خوانواده هاست تا از کودکان حمایت و آگاه سازی کنند.
گزارش تصویری
کمسیون نت و تغذیه همراه با آموزش بستن زنجیر چرخ در ناحیه شوط
در کمسیون آذر ماه علاوه بر بررسی اوضاع تغذیه سربازان ، فرمانده ناحیه ماشین ها را بررسی و اقدامات لازم برای فصل سرما را به رانندگان گوشزد کرد و به آموزش بستن زنجیر چرخ تاکید کرد.

فکر اقتصادی و عزم جزم در پرورش زعفران
پیراسته مسئول بسیج سازندگی ناحیه شوط با کمک به بسیجیان موفق به کاشت و پرورش زعفران شدند.

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>