دوشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٥
بسیج جامعه پزشکی

شرکت اساتیدبسیجی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درهمایش کشوری
تعداد12نفرازاساتیدبسیجی استان درهمایش سراسری اساتیدبسیجی دانشگاههای علوم پزشکی کشور درتهران حضوریافتند

بیانیه سازمان بسیج جامعه پزشکی بمناسبت یوم الله 13آبان
سازمان بسیج جامعه پزشکی استان آذربایجان غربی بمناسبت یوم الله 13آبان روزمبارزه واستکبارستیزی بیانیه صادرکرد.
مسوول بسیج جامعه پزشکی ‏آذربایجان غربی ‏خبر داد
برپایی بیمارستان صحرایی در منطقه هنگ آباد پیرانشهر
مسوول بسیج جامعه پزشکی ‏آذربایجان غربی ‏گفت: به منظور ارائه خدمات درمانی در مناطق محروم، بیمارستان صحرایی در منطقه هنگ آباد پیرانشهر برپا می شود.

ديداروتجليل از جوان ترين بسيجي اهدا كننده خون آذربایجان غربی
معاون بهداشت ودرمان ومسئول سازمان بسيج كارمندان سپاه شهداي استان وتني چندازمسئولين ادارات ونهاد هاي مذكور،ازجوان ترين بسيجي اهداءكننده خون درمحل منزل ايشان ديدار واز ايشان تجليل به عمل آوردند.
بمناسبت روزپاسدار
دیداررئیس دانشگاه علوم پزشکی بافرمانده سپاه شهداء استان بمناسبت روزپاسدار
دکترآقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بهمراه تنی چندازمعاونین این دانشگاه بمناسبت روزپاسداربا سردارخرم فرمانده سپاه شهداء استان دیدارکردند.

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>